Hållbarhet

För oss på SM Entreprenad AB handlar begreppet hållbarhet i den dagliga verksamheten mycket om att bygga ett hållbart företag som tar sitt anvar.

Vad gäller produktionen så tänker vi hela tiden på att försöka göra mer med mindre resurser. Det handlar om att skapa både en hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Hela tiden måste vi försöka maximera den positiva påverkan och minimera den negativa. Påverkan på miljö, samhälle och människa.

Vad gäller att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser så handlar det mycket om att skapa en säker kultur som präglas av omtanke för varandra och sig själv. Det innebär att alla måste medverka och ta sitt ansvar, man hjälps åt, man utför sitt arbete på ett säkert sätt för sig själv och för alla andra, man är omtänksam och tar hand om varandra på arbetsplatsen. Alla på våra arbetsplatser ska vara informerade om vad som gäller och bidrar till vår säkerhetskultur.

För att hela tiden utveckla vårt hållbarhetsarbete så integrerar vi det i våra ledningssystem. Detta arbete pågår ständigt och här kommer vi aldrig att komma i mål utan vi ser det som att det hela tiden går att utveckla till det bättre. Vi har ledningssystem för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Ledningssystemen ger oss en bra grund att stå på och en struktur i hur vi arbetar med våra projekt och med våra medarbetare för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

Vi stödjer Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling och bidrar inom alla, i stort och i smått

Agenda 2030:s 17 Globala mål 

Vi arbetar hela tiden för att ligga i framkant i att leverera hållbara lösningar till våra kunder. Genom att se till att alla är medvetna om målen och hela tiden ställa olika lösningar mot varandra så skapar vi en företagskultur som är öppensinnad och målinriktad med fokus hållbarhet.

Vi optimerar materialflöden och bygger cirkulära materialprocesser.

Genom att hela tiden ställa sig frågan om materialet går att återvinna på plats eller om materialet kan förädlas till något annat material som kan återvinnas. Spara material och spara transporter för att hela tiden göra mer med mindre resurser.

SM Entreprenads värdegrund:

Schyssta företaget – ärlighet, förtroende & pålitlighet ska genomsyra allt vi gör.

Driftiga företaget – punktlighet, kompetens & engagemang ska uppfylla och överträffa

kundens förväntningar.

Jordnära företaget – vi ska vara jordnära i två bemärkelser. Vi har ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar samt att vi håller en bra dialog med våra kunder och leverantörer och på så sätt skapar goda relationer.

SM Entreprenad AB är ett hållbart företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

På våra byggprojekt väljer vi produkter med omtanke på människor och miljö samt att produkterna är säkra och fria från farliga kemikalier. Även transportlängd är en parameter som måste beaktas och värderas.