Kvalitetspolicy

Inom ramen för kvalitetsarbetet vill vi ligga i framkanten vad gäller den tekniska utvecklingen i branschen.

Vår målsättning är att:

  • utföra varje arbetsuppgift med kvalitet och personligt engagemang.
  • genom erfarenhet, kunskap och egenkontroll, skapa ett slutresultat utan fel och brister.
  • med utgångspunkt från ingångna avtal sträva efter att möta eller överträffa kundens förväntningar.
     

Erik Nylin/VD