Miljöpolicy

SM Entreprenad AB är ett mark- och anläggningsföretag.

Vår målsättning är att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Detta ska vi göra genom att:

  • varsamt utföra våra uppdrag med hänsyn till natur och miljö.
  • förebygga förorening från vår verksamhet.
  • om möjligt välja återvunna och/eller återvinningsbara material.
  • tänka resurssnålt både vad gäller produktion och material.
  • ha en öppen dialog och aktivt samarbeta med kunder och leverantörer även i miljöfrågor.
  • vid nyinvesteringar uppnå bästa tekniska och miljömässiga produkt.
  • köra bilar och maskiner på ett miljöanpassat sätt.
  • uppfylla bindande krav.
     

Erik Nylin

VD SM Entreprenad AB

 

SM Entreprenad AB blev under kvartal 1 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.