SM Entreprenad AB

Högmarksvägen 2
614 92 Söderköping

Telefon: 0121-130 70
E-post: info@smentreprenad.se

 

Affärsledning

Befattning VD, kalkyl, miljö och kvalité

Namn Erik Nylin

Telefon 0121-130 78

Mobil 070-689 30 93

E-post en@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Produktion

Befattning Arbetschef

Namn Lars Preuschhof

Telefon 0121-130 75

Mobil 070-689 33 49

E-post lp@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Arbetsledare/Platschef

Namn Philip Larsson

Telefon 0121-130 73

Mobil 070-689 30 71

E-post pl@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Arbetsledare/Platschef

Namn Kristoffer Liljeqvist

Telefon 0121-130 77

Mobil 070-770 48 80

E-post kl@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Arbetsledare/Platschef

Namn Fredrik Andersson

Telefon 0121-130 72

Mobil 070-689 31 02

E-post fa@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Arbetsledare/Platschef

Namn Daniel Rosell

Telefon 0121-130 79

Mobil 073-066 93 65

E-post dr@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Arbetsledare/Platschef

Namn Niklas Holmér

Telefon 0121-71 54 92

Mobil 070-689 30 80

E-post nh@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Mättekniker

Namn Billy Karlsson

Mobil 072-085 28 19

E-post bk@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Mättekniker

Namn Thomas Larson

Mobil 076-793 19 31

E-post tl@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Ekonomi

Befattning Ekonomichef

Namn Helen Wetterhall

Telefon 076-202 10 78

E-post hw@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Befattning Ekonomiassistent

Namn Malin Fröderberg

Telefon 0121-130 70

E-post mf@smentreprenad.se

__________________________________________________________

Skicka meddelande:

Namn:


E-postadress:


Rubrik:


Meddelande: