finplanering1
finplanering2
finplanering3
finplanering4
finplanering5
finplanering6

Finplanering

Med vår breda kompetens och långa erfarenhet har vi vad som krävs för att färdigställa alla typer av ytor. Vi arbetar med allt från trädgårdar till större grönområden och industriområden.

Våra tjänster inom finplanering

 • Sten- och murarbeten, såsom råkantsten, klassisk gatsten, blockmurar m.m.
 • Trappor
 • Plattläggning
 • Grus- och singelgångar
 • Planering för gräsmattor, både för grässådd och färdiggräs
 • Park- och trädgårdsplanering
 • Plantering av träd och växter
 • Lekplatser
 • Naturstensmurar
 • Smidesräcken
 • Stödmurar
 • Dammar