Uthyrning


Stockmattor

Stockmattor

Vill ni köra med maskiner där marken inte bär eller behöver ni fördela ut trycket från erat fordon för att klara geotekniska utmaningar. Eller ska ni kanske köra över en åker och vill minimera packskador.


Läs mer Kontakta oss
Spontlådor

Spontlådor

Ska ni schakta där schaktväggarna inte står även om ni släntar rätt. Ska ni schakta där det inte finns plats att utföra rätt släntlutning. Vi hyr ut schaktslädar, schaktboxar och spontlådor.


Läs mer Kontakta oss