1
4
3
2

Spontlådor

Ska ni schakta där schaktväggarna inte står även om ni släntar rätt. Ska ni schakta där det inte finns plats att utföra rätt släntlutning. Vi hyr ut schaktslädar, schaktboxar, spontlådor enligt nedan.

Schaktsläde/Spontbox/Spontlåda

  • max. schakt djup:

~3,72 m

  • Schaktbredd:

1,11 - 3,91 m

  • max. höjd på rör under stag:

~1,35 m

VB 60 Schaktbox/Schaktsläde

VB 60 Schakt Box System är en idealisk avskärmning för små till medelstora avloppsbyggnadsprojekt i innerstaden, skyddar arbetare och förhindrar att schaktväggarna kollapsar.

Denna typ av diken kan enkelt hanteras av små byggmaskiner. Låg vikt och hög säkerhetsstandard är nyckelfunktionerna i VB 60 trench Box System.

Större dikedjup och bredder kan uppnås på grund av kombinationen av den lätta panelen och vår robusta standardutjämning. Stagarna är bultade på ledade fjädersvampbeslag som är anslutna till plattorna. På grund av den robusta standardstaget kan systemet också installeras i dåliga eller instabila markförhållanden. Schaktsläden sänks vertikalt i marken genom att växla ned och sänka (Dig and Push-metoden).

VB 60 Schak Box kan installeras till ett djup på upp till ~ 3,72 m med en bas och en toppbox. Baslådans höjd är 2,4 m och topplådorna är antingen 1,32 höga. Max. röravstånd är 1,35 m. Bas- och förlängningsboxar är anslutna med lådanslutningar. Hantering och installation är smidig.

En grävbredd från 1,11 m till 3,91 m är möjlig med standardstaget och stagförlängningarna.

Schaktbox

Ska ni sätta en pumpstation eller djup brunn och inte har plats eller möjlighet att slänta erfoderligt eller kanske vill ni spara på material. Vi hyr ut spontbox som är 3,5*3,5m invändigt och med max schaktdjup på 4,6m.

Kontakta oss för offert.